» YÖNETİM

Doç.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE – AKÜ Veteriner Sağlık Uyg. ve Araş. Merkezi Müdürü-Başhekim

Yrd. Doç. Dr. Deniz YENİ -AKÜ Veteriner Sağlık Uyg. ve Araş. Merkezi Müdür Yardımcısı-Başhekim Yardımcısı